จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

ฟิล์มกรองแสง LAMINA และฟิล์มกรองแสง LAMINA LUMARR

ทุกรุ่นผลิดจากโพลีเอสเตอร์ชั้นเยี่ยม ที่ผ่านการเคลือบอนุภาคป้องกันความร้อน UV Absorbent และ กาวชนิดพิเศษช่วยยึดอณูกระจกไว้ ป้องกันอันตรายจากการแตกกระจาย (Shattering) ได้ดีเยี่ยม มีค่า Shading Coefficient ต่ำสุดเพียง 0.24 และค่า Performance Specifications ต่างๆ ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน