จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีการวัดพื้นที่หน้าต่างและประตูเพื่อติดตั้งผ้าม่าน

1. การวัดพื้นที่เพื่อติดผ้าม่านใช้หน่วยกว้าง x สูง

2. การวัดพื้นที่เพื่อติดผ้าม่านใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร

3. การวัดพื้นที่เพื่อติดผ้าม่านวัดออกซ้ายและขวาจากขอบวงกบ +,- ไม่เกิน 20 cm.

4. การวัดพื้นที่เพื่อติดผ้าม่านวัดเหนือวงกบ +,- ไม่เกิน 20 cm.

5. การวัดพื้นที่เพื่อติดผ้าม่านวัดจากขอบล่างวงกบ +,- ไม่เกิน 20 cm.