จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีการวัดพื้นที่หน้าต่างและประตูเพื่อติดตั้งมู่ลี่

1. การวัดพื้นที่เพื่อติดมู่ลี่ใช้หน่วยกว้าง x สูง

2. การวัดพื้นที่เพื่อติดมู่ลี่ใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร

3. การวัดพื้นที่เพื่อติดมู่ลี่วัดออกซ้ายและขวาจากขอบวงกบ +,- ไม่เกิน 5 cm.

4. การวัดพื้นที่เพื่อติดมู่ลี่วัดเหนือวงกบ +,- ไม่เกิน 5 cm.

5. การวัดพื้นที่เพื่อติดมู่ลี่วัดจากขอบล่างวงกบ +,- ไม่เกิน 5 cm.