จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีการวัดพื้นที่หน้าต่างและประตูเพื่อติดตั้งม่านปรับแสง

1. การวัดพื้นที่เพื่อติดม่านปรับแสงใช้หน่วยกว้าง x สูง

2. การวัดพื้นที่เพื่อติดม่านปรับแสงใช้หน่วยเป็นเซนติเมตร

3. การวัดพื้นที่เพื่อติดม่านปรับแสงวัดออกซ้ายและขวาจากขอบวงกบ +,- ไม่เกิน 10 cm.

4. การวัดพื้นที่เพื่อติดม่านปรับแสงวัดเหนือวงกบ +,- ไม่เกิน 10-15 cm.

5. การวัดพื้นที่เพื่อติดม่านปรับแสงวัดจากขอบล่างวงกบ +,- ไม่เกิน 20-25 cm.