จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

เกร็ดความรู้ทั่วไป

วิธีการวัดพื้นที่เพื่อติดวอลเปเปอร์

1. เลือกผนังหรือกำแพงด้านที่ต้องการติดตั้งวอลล์เปเปอร์

2. วัดพื้นที่กว้าง x สูงของผนังโดยใช้หน่วยเป็นเมตร

3. คำนวนพื้นที่ออกเป็นตารางเมตร ตามวิธีดังนี้

ผนังด้านหนึ่งมีความกว้าง 4 เมตร ความสูง 2.50 เมตร 

ความกว้าง (เมตร) X (คูณ) ความสูง (เมตร) จำนวนพื้นที่รวม (ตารางเมตร)
4.00 เมตร X 2.50 เมตร 10.00 ตารางเมตร

หารด้วยจำนวนพื้นที่วอลล์เปเปอร์ วอลล์เปเปอร์ 1 ม้วนมีพื้นที่ 5 ตารางเมตร (0.53X10M) (กรณีที่ต้องมีการต่อลายจะเหลือเพียง 3-4 ตารางเมตรต่อม้วน) จำนวนพื้นที่ผนังที่ได้หารด้วยพื้นที่วอลล์เปเปอร์ เท่ากับต้องใช้ 2 ม้วนในกรณีที่ไม่ต้องต่อลาย หรือต้องต่อลายก็ใช้จำนวน 3.3 ม้วนปัดเศษ สรุปได้ว่าผนังขนาด 10 ตารางเมตร ใช้วอลล์เปเปอร์หน้าแคบจำนวน 2 ม้วน (ลายเรียบ) และใช้ 4ม้วน (มีลาย)