จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

เกร็ดความรู้ทั่วไป

ปัจจัยหลักสำคัญในการเลือกฟิล์ม

1.การเลือกฟิล์มกรองแสงที่มีคุณภาพไม่ใช่ฟิล์มที่มีราคาแพงหรือลดแสงจ้าได้เพียงอย่างเดียว  แต่ต้องมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงอาทิตย์ฟิล์มที่มีระดับความเข้มมากที่สุดไม่ใช่เป็นฟิล์มที่ลดความร้อนได้ดีที่สุด ซึ่งการเลือกสีฟิล์มต้องขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย เช่น เปอร์เซ็นต์การลดความร้อน,เปอร์เซ็นต์แสงส่องผ่าน และการสะท้อนแสงหรือปรอท 

2.เลือกการรับประกันคุณภาพ โดยทั่วไปแล้วฟิล์มอาคารส่วนใหญ่จะมีการรับประกันดังนี้ 5 ปี,6 ปี,7ปี และ 10 ปี

3.เลือกร้านที่มีความชำนาญการส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเพราะคุณภาพฟิล์มที่ดีจะขึ้นอยู่กับขั้นตอนการติดตั้งที่ดีเช่นกัน