จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

ผลงานที่ผ่านมา

ฟิล์มกรองแสง - บริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

รายละเอียดงาน
  • ชื่อบริษัท :ฟิล์มกรองแสง - บริษัทยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
  • วันที่ติดตั้ง :03/08/2018
  • สถานที่ :
  • ประเทศ :ไทย