จิรายุฟิล์มอาคารและผ้าม่าน(2015)

บริการของเรา

รับติดตั้งฟิล์มตกแต่งภายในและภายนอก

ฟิล์มตกแต่งภายในและภายนอก เป็นฟิล์มที่มีเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเหมือนกับฟิล์มกรองแสง แต่มีส่วนช่วยในการลดความร้อนได้น้อยมาก เน้นไปทางสีสัน ลวดลาย ที่ดูแปลกตา ทันสมัยให้เข้ากับสิ่งก่อสร้างหรืออาคารภายในปัจจุบัน

รับติดฟิล์มบ้าน,รับติดฟิล์มอาคาร,รับติดฟิล์มคอนโด,ติดฟิล์มบ้าน,ติดฟิล์มคอนโด,ติดฟิล์มอาคาร,ฟิล์มติดบ้าน,ฟิล์มติดอาคาร,ฟิล์มติดคอนโด,ฟิล์มบ้าน,ฟิล์มอาคาร,ฟิล์มคอนโด,ฟิล์มกรองแสง,ฟิล์มกันความร้อน,ฟิล์มลดความร้อน,ฟิล์มลดคามร้อนบ้าน,ฟิล์มลดความร้อนอาคาร,ฟิล์มบ้านราคาถูก,ฟิล์มอาคารราคาถูก,ฟิล์มดำ,ฟิล์มปรอท,ฟิล์มใส,ฟิล์มใสลดความร้อน